Quelea slægten

Indhold – Quelea
Blodnæbsvæver Rødhovedetvæver Kardinalvæver

Blodnæbsvæver – Quelea quelea

Længde: 10-12,5 cm

Blodnæbsvæveren er den almindeligst indførte af alle vævere.

Den er ret hårdfør og fredelig i en fuglestue eller større voliere, hvor den uden besvær kan holdes sammen med andre vævere eller større fugle, ja selv mindre fugle.

Den lever såvel i som udenfor yngletiden i uhyre flokke, der anretter skader på dyrkede marker.

Den kan absolut anbefales uerfarne fugleholdere, der ønsker at forsøge sig med vævere.

Blodnæbsvæveren ruger på ret begrænsede områder i store selskaber. Vil man have dem til at yngle, bør man derfor holde flere par sammen, jo flere jo bedre!

Opdræt sker jævnligt, men det står ikke mål, med det antal der findes i fangenskab.

Blodnæbsvæveren er altid i aktivitet, den knytter og væver ustandseligt, ofte har den op til 30 bygningsværker i gang samtidigt, de fleste bliver dog aldrig gjort færdige

Den har en meget stor trang til at bygge reder, som den ofte ødelægger for at lave en ny rede. Hannen er umættelig med byggematerialer, og er der ikke nok, trækker den strå og hår ud af andre fugles reder, hvilket har givet den et dårligt ry som redeplyndere.

Reden har form som en bilæggerovn, og mens man hos de fleste vævere ser hængende reder, bygger de fleste Blodnæbsvævere stående reder. Man kan træffe reder med indgangshul såvel fra siden som fra undersiden, men uden indgangsrør.

Reden bygges af bast eller kokostrævler og anbringes frithængende fra en gren eller hængende i trådvævet.

Kuldet består af 3-4 blågrønne æg, der udruges på 12-13 dage, og ungerne opfodres med store mængder af animalsk føde, hvor især myrepupper og melorme fore­trækkes. Spiret frø og æggefoder skal imidlertid også findes i yngletiden. Det er normalt at flere par vil forsøge at yngle samtidigt.

Første opdræt i 1944 herhjemme.

Rødhovedetvæver – Quelea erythrops

Længde: 11-12 cm.

Denne fugl er meget fredelig og godmodig, den lader sig heller selv jage end jager andre fugle, derfor forstyrres den ofte i sit redebyggeri, hvilket gør den svær at få opdræt af. Kan udmærket holdes i folk sammen med blodnæbsvæveren.

Det er en selskabelig fugl, der undertiden optræder i så store flokke, at de gør betydelig skade på rismarker.

Den kugle formede rede, der har indgangs hul i siden, bygges af græs omkring 2-3 græsstrå. Rederne findes ofte mindre end en meter fra hinanden.

Kuldet består som regel af 2-3 æg, der er oliven-grønne med pletter eller ensfarvet blågrønne, der udruges på 13-14 dage.

Foderet bør bestå af en god småfugle blanding og animalsk foder.

Første opdræt i Kastrup 1955.

 

Kardinalvæver – Quelea Quelea cardinalis

Længde: 11 cm.

I adfærd minder den lidt om Rødhovedet Væver, men den er måske lidt mere sky og nervøs, den lader sig let forjages – også fra foderskålene, og så først når de andre fugle har taget det de ville have, så kan den komme til.

Den bygger en rund rede som Blodnæbsvæveren, og lægger 2-4 smudsig hvide æg.

Foderet skal bestå af en tropeblanding og animalskfoder.

Opdræt er ukendt og den importeres meget sjældent.