Væverfuglene

De gamle tekster fra 1990erne i nye rammer og med nye oplysninger løbende.

Vævernes underfamilie (Ploceinae) omfatter 210 forskellige racer eller underarter fordelt i 96 arter.

Antagelig lever Quelea arterne og Ploceus arterne parvis, medens de fleste Euplectes arter formodes at være polygame. Dette er dog vanskeligt at fastslå, da der i en flok, foruden hanner i parringsdragt og hunner, altid findes unge uudfarvede hanner, der ikke kan skelnes fra hunnerne. Men det skader generelt sjældent at have ekstra hunner, dog med undtagelse af stærkt monogame arter som Dværg Væver og Reichenows Væver – disse skal kun holdes parvis.

For at trives skal væverne altid have adgang til byggematerialer i form af kokostrævler, bast, halm, hø, friskt græs og palmeblade, alt efter art, således at de kan tilfredsstille deres byggeinstinkt. Giver man dem ikke dette, ødelægger de andre fugles reder ved at plyndre disse for byggemateriale. Volieren må også udstyres med mange grene, som fuglene kan benytte som grundlag for redebygningen. Disse grene må gerne fastgøres i taget, da langt de fleste Ploceus arter ynder at bygge højt i volieren.