Nyt på Birdz.dk

Bloggen er nu også åben for diverse andre spidsnæb og erfaringer med opdræt af samme. Flere mindre tropefugle er meget krævende i ynglesæsonen og skal passes stort set som var det insektædere. Så skriv endeligt om dine fugle – også selvom de ikke går som frugt- og insektædere.

Stor Cubafinke – han

Skriv et svar