Kategoriarkiv: Foder

Damadrossel, Zoothera citrina

Som i måske har læst under nogle af de andre emner, er mine damadrosler startet på ynglesæsonen, og det med en rimelig succes.

De startede med at ligge 4 æg, hvoraf det ene var helt tomt, der var kun skalden og intet indeni. De andre 3 var til gengæld fine, og resulterede også i 3 unger, som voksede fint på trods af forældrefuglenes manglende vilje til at spise det tilbudte foder. Jeg formoder at de har kunne finde masser af orm i volierens bund (naturbund), da der ingen fugle har været i volieren de seneste 5 måneder.

Da ungerne var ca. halvvejs begyndte de at tage af det tilbudte foder, som hovedsageligt består af regnorme, melorme og bidroner.

Alle ungerne kom på pind, (eller bund, da det er her drossel unger jo starter) og trives rigtig fint. Lige nu ligger hunnen igen, denne gang på 4 æg, så hvis de klækker skal jeg love for at jeg får travlt med at fodre, og at Rob Webber bliver glad.

/Dennis

Dama

Melorm til grå kardinaler

kardinal

Jeg er så heldig at have 2-3 små unger af Grå kardinaler i reden. Fra sangtimalierne ved jeg, at kun hvide melorm duer som supplement til deres andet levende foder.

Jeg tænker også, det er optimalt kun at fodre med hvide melorm, men er der nogen der ved, om de mørkere også skal helt undgåes ved Kardinaler (og bylbyler for den sags skyld), så der ikke kommer u-levedygtige unger?

Udover melorm får de frosne pinkies, voksmøllarver og hvad de ellers kan finde i volieren. (Og  tørt og spiret frøblanding, æggefoder og tovo)

Mvh Jesper

Nye pillefoder-emner fra Avian

På det forgangne fuglemarked i Århus havde jeg tid til at kigge lidt på nye produkter fra Avian. Fuglegaarden havde 3 nye produkter med, som jeg ikke havde set før. De var alle i pilleform og af en størrelse som burde være optimal. Det ene produkt var tydeligvis rettet mod større frugtspisere som beo’er og lignende, da disse havde en vis størrelse. Men om fuglene vil tage dem er jo straks noget andet. Jeg har selv købt en prøvepose med NutraZu, som bliver afprøvet pt. Du kan læse mere om produkterne på www.avian.nl

NutraZu
Garanteret analyse: Råprotein ikke mindre end 28,0%, Råfedt ikke mindre end 12,0%, Rå fiber ikke mere end 13,0%

NutraZu Zulife
Denne foderpille er større end de andre to produkter, men måske er den spændende at bruge lettere opblødt i ynglesæsonen.
Garanteret analyse: Råprotein ikke mindre end 21,0%, Råfedt ikke mindre end 8,70%, Rå fiber ikke mere end 2,00%

Scenic Tropical Bits
Dette foder med det flotte navn er tilsyneladende et pillefoder, hvor de har blandet æggefoder (2/3) og universalfoder (1/3)
Protein min 24%, fedt min 4,0%, max 5% fiber, Calcium min 1% – max 1,4%, Fosfor min 0,6%, tilgængeligt jern min 80 ppm – max 120 ppm., fugt max 10%, aske max 6%

Esben

Foderpiller

Er lige vendt hjem fra udstilling i Kassel og jeg fik købt mig en spand Avian insektæder piller som jeg længe gerne har ville prøve af. Jeg bruger normalt universalfoder fra Claus, men synes godt om ideen med en foderpille, så fuglene ikke kan selektere så meget som de gør i universalen. Er der nogle der har gode som dårlige erfaringer med ovennævnte pille? Jeg suplerer mit uni med Orlux t- 16 frugtpiller.

Vh

Eddie

Foder

Vi må nok erkende, at foderet er en vigtig faktor i ethvert opdræt.

Det at vi kan lave unger af en bestemt art, er det også ensbetydende med, at vi kan bevare arten i fremtiden. Jeg tror det ikke. Jeg har set flere gange, at en opdrætter har lavet mange kyllinger af fasaner, men ikke ret mange af disse kyllinger er i stand til selv at yngle. Det har også været sådan før, at mange var af den mening, at Sangtimalien sagtens kunne yngle uden universalfoder og alene på tørt frø. Kan disse fugle, der er opdrættet under fejlernæring, selv yngle? Det virker for mig lidt som om, at vildtfangede fugle, der har fået en optimal opvækst har lettere ved at yngle end fugle i første eller anden generation. Hvis vi får den opfattelse, at det foder vi bruger er udemærket og der ikke er grund til at ændre eller interessere sig for, hvad vi fodrer vores fugle med, tror jeg hurtig, at vi kan grave vores egen grav.

Hvis vi ikke stiller krav til dem, der producerer foderet bliver det aldrig bedre. Tvært imod, da der ofte er penge i at fifle med råstofferne til foderet. Et eksempel kan være fjerkræfoder til vildtopdræt, hvor der af erhvervsavlerne stilles store krav til råstoffer. Svinefoder stilles samme krav til, og hvis ikke kvaliteten er i orden, kan foderfirmaet stilles til ansvar for et produktionstab. Modsat er der set tilfælde indenfor hobbyfoder, hvor foderstoffirmaer har opkøbt korn og andre råstoffer, der har været fugtige eller direkte spiret og muggent. Disse dårlige produkter køres igennem anlæget og varmes op og tilsættes de vitaminer og mineraler, der er nødvedig for at få foderstofkontrollens stempel. Kun ganske få hobbyavlere mistænker foderet for mange dødsfald i deres dyr, da det er godkendt af foderstofkontrollen.

Hermed ikke sagt, at vi kan spille med musklerne på samme måde som erhvervet. Men uden interesse – ingen fremskridt. Fuglefolk er somme tider nogle sjove folk. Det de sætter mest pris på, er hvor billigt de har købt foderet, og ikke om de har fået noget foder af god kvalitet. Dette i sig selv er med til at fremme salget af mindre godt foder. For ikke så lang tid siden satte je g mig for at undersøge pestcid-indholdet i det foder vi bruger til vores fugle. Når jeg nænte det for fuglefolk kikkede de underligt på mig og det var tydeligt, at de tænkte, at det da var noget underligt noget at undesøge, så det kom ikke længere. Hvor mange mon ved nøjagtigt, hvilke ingridienser der er i det universalfoder vi bruger til vores fugle. Kun få produkter er der oplyst det animalske indhold og slet ikke hvad det består af. Svinefedt er også animalsk, men er det lige så godt som insekter?

Man burde nok også til frugt- og insektædere variere kosten med frugt i en bestemt periode og insekter i en anden periode, i stedet for at køre med det samme foder året rundt. Foderplanen vil være afhængig af hvilke type fugle der holdes. Der er ufattelig mange ting at diskutere omkring dette emne og jeg håber, at jeg med dette indlæg kan medvirke til, at vi får en debat herinde omkring foder til vores fugle. Der vil altid være nogle guldkorn at hente i en god saglig debat, samtidig med at det måske kan medvirke til et bedre resultat med vores fugle, som vi alle må være interesseret i.

Bjarne Andersen